Convocator Adunare Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri UAR – 2020

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri UAR în ziua de 26.03.2020 orele 13:00.Lucrările Adunării Generale și ale Alegerilor se vor desfășura la Casa Dudian din Bd. Carol I nr. 43, sector 2, București având următoarea ordine de zi: Partea I:1. Dare de seamă a activităților 20192. Raport […]

Continue reading


Literatură – Cocoșul nebiruit (H. Tumanian, 1909)

Trad. de Meliné Poladian Ghenea A fost odată ca niciodată un cocoș. Tot umblând cocoșul acela după ciuguleală, găsi odată un galben. Își înălță ciocul și dădu zvon:– Cucurigu! Am găsit un ban!…Îl auzi regele și-și trimise dregătorii să-i ia banul și să i-l aducă. Cocoșul strigă:– Cucurigu! Regele trăiește pe seama mea…Regele dădu înapoi dregătorilor […]

Continue reading


Cântece patriotice – Sardarapat

Trad. de Arsen Arzumanyan și Vartan Martaian Sardarapat  Sardarapat Yerp ci mnum yelq u cear, Khentern en gătnum hnar, Ayspes tsaqeț, aregakeț Sardarapati martă mets. (Refren) Zangher, ghoghangeq! Sărpazan qagerin kanceq Ays artar martin. Serundner, duq dzez ceanaceq Sardarapatiț. Avarayriț geanq aranq, Aystegh mi pah kang aranq, Vor șunci arats șuncinerăs tanq Sardarapati pati tak. […]

Continue reading


Literatură – Sălbatecă floare (M. Metsarents)

Trad. de Haig Acterian (originalul este în armeana occidentală) Sălbatecă floare Vayri tsaghik Վայրի ծաղիկ Sălbatecă floare, cum te cheamă? Spune, floare aşezată la umbra gardului de viţă, sălbatecă floare, cum te cheamă? O, floare albă cu miros de lapte şi smirnă, cum te cheamă? Spune, nu ţi-e teamă când vântul uşor bate? Floare mândră, […]

Continue reading