Convocator Adunare Generală Ordinară de Dare de Seamă UAR – 2022

47/22.02.2022 CONVOCATOR Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă în ziua de 26.03.2022 la orele 10:00, Sala Elisabeta din cadrul Teatrului Elisabeta, B-dul Regina Elisabeta, nr 45, București. Lucrările Adunării Generale se vor desfășura, având următoarea ordine de zi: Dare de seamă a activităților 2021 Raport execuție bugetară 2021 Proiect […]

Continue reading


Convocator Adunare Generală Ordinară de Dare de Seamă UAR – 2021

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă în ziua de 25.03.2021 orele 10:00.Lucrările Adunării Generale se vor desfășura online, având următoarea ordine de zi: 1. Dare de seamă a activităților 20202. Raport execuție bugetară 20203. Modificări statutare4. Proiect al activităților 20215. Proiect buget venituri și cheltuieli 20216. Diverse La Adunarea […]

Continue reading


Cântece patriotice – Karmir kakaciner

Trad. de Arsen Arzumanyan și Vartan Martaian Karmir kakaciner  Lalele roșii Gnațin tăgherqă u koran hervum, Rumberi paytyună sarern e șarjum, Karmir kakacineră nerkel en dașteră, Ases lerneriț mer aryun e hosum. Herațan tăgherqă, koran mășușum, Yet galu ciampan el voci voq ci hișum, Isk dzer yehpayrneră, mayrern u quyreră, Dzer sirelineră dzez en der spasum. […]

Continue reading


Cântece patriotice – Hpart gnațeq

Hpart gnațeq Հպարտ գնացեք Paterazm eq gnum, barov gnațeq, Vartani aryunn e dzer meci, imațeq, Nor kazmavorvats hayoț banaki Aracin zinvorn eq, hpart gnațeq. Inciqan el vor dăjvar lini, dimațeq, Vahkotn amen or e mernum, imațeq, Qageră mek anqam, parqov, imațeq, Hoghă aryunov en părkum, imațeq. Qageri korăstov tangivel enq darer, Hogheri korăstov hazaramyakner, Ayjăm șat […]

Continue reading