Cântece patriotice – Sardarapat

Trad. de Arsen Arzumanyan și Vartan Martaian

Sardarapat  Sardarapat
Yerp ci mnum yelq u cear,
Khentern en gătnum hnar,
Ayspes tsaqeț, aregakeț
Sardarapati martă mets.

(Refren)
Zangher, ghoghangeq!
Sărpazan qagerin kanceq
Ays artar martin.
Serundner, duq dzez ceanaceq
Sardarapatiț.

Avarayriț geanq aranq,
Aystegh mi pah kang aranq,
Vor șunci arats șuncinerăs tanq
Sardarapati pati tak.

Bayț menq cenkanq,
Menq mișt kanq,
Menq cehanganq, der kganq
Yerp tan zangă, ahazangă,
Vor mer hoqu partqă tanq.

Atunci când nu mai e scăpare,
Nebunii găsesc ieșire,
Ș-așa pornit-a, ca soarele a sclipit
La Sardarapat cea mare încleștare.

(Refren)
Sunați, clopote!
Pe cei sfinți viteji chemați
La astă luptă dreaptă.
Urmașilor, cunoașteți-vă
De la Sardarapat!

De la Avarayr ne-am întărit,
Și aici o clipă ne-am oprit,
Și dârji să ne jertfim
Sub zidul de la Sardarapat.

Dar noi nu am căzut,
Noi suntem și acum,
Noi nu ne-am stins, și încă vom veni
Când clopotele vor suna din nou
Ca datoria de suflet să ne-o dăm.

Սարդարապատ

Երբ չի մնում ելք ու ճար,
Խենթերն են գտնում հնար.
Այսպես ծագեց, արեգակեց
Սարդարապատի մարտը մեծ:

Զանգեր, ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին:
Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից:

Ավարայրից ջանք առանք,
Այստեղ մի պահ կանգ առանք,
Որ շունչ առած, շունչներս տանք
Սարդարապատի պատի տակ:

Բայց մենք չընկանք,
Մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք, դեռ կգանք,
Երբ տան զանգը, ահազանգը.
Որ մեր հոգու պարտքը տանք: