Convocator Adunare Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri UAR – 2020

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri UAR în ziua de 26.03.2020 orele 13:00.
Lucrările Adunării Generale și ale Alegerilor se vor desfășura la Casa Dudian din Bd. Carol I nr. 43, sector 2, București având următoarea ordine de zi:

Partea I:
1. Dare de seamă a activităților 2019
2. Raport execuție bugetară 2019
3. Modificări statutare
4. Proiect al activităților 2020
5. Proiect buget venituri și cheltuieli 2020
6. Diverse

Partea a II-a:
1. Alegerea președintelui UAR
2. Alegerea consiliului director UAR

La Adunarea Generală vor participa delegați ai tuturor sucursalelor conform Cap. IV, Art. 22 din statutul UAR astfel:

București – 21 delegați
Constanța – 4 delegați
Celelalte sucursale – câte 2 delegați
Președinte Regiunea Moldova – 1 delegat
(Ceilalți președinți  regionali sunt, în același timp, președinți de sucursale)

Vă rugăm ca până în data de 10.03.2020 să trimiteți la sediul central al UAR tabelul nominal cu membrii delegați care participa la Adunarea Generală și Alegeri ca reprezentanți.

Președinte,
Varujan Vosganian