Convocator Adunare Generală Ordinară de Dare de Seamă UAR – 2021

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă în ziua de 25.03.2021 orele 10:00.
Lucrările Adunării Generale se vor desfășura online, având următoarea ordine de zi:

1. Dare de seamă a activităților 2020
2. Raport execuție bugetară 2020
3. Modificări statutare
4. Proiect al activităților 2021
5. Proiect buget venituri și cheltuieli 2021
6. Diverse

La Adunarea Generală vor participa delegați ai tuturor sucursalelor conform Cap. IV, Art. 22 din statutul UAR astfel:

București – 21 delegați
Constanța – 5 delegați
Celelalte sucursale – câte 2 delegați
Președinte Regiunea Moldova – 1 delegat
(Ceilalți președinți  regionali sunt, în același timp, președinți de sucursale)

Vă rugăm ca până în data de 10.03.2021 să trimiteți la sediul central al UAR tabelul nominal cu membrii delegați care participă la Adunarea Generală ca reprezentanți.

Președinte,
Varujan Vosganian