Convocator Adunare Generală Ordinară de Dare de Seamă UAR – 2022

47/22.02.2022

CONVOCATOR

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă în ziua de 26.03.2022 la orele 10:00, Sala Elisabeta din cadrul Teatrului Elisabeta, B-dul Regina Elisabeta, nr 45, București.

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura, având următoarea ordine de zi:

  1. Dare de seamă a activităților 2021
  2. Raport execuție bugetară 2021
  3. Proiect al activităților 2022
  4. Proiect buget venituri și cheltuieli 2022
  5. Recensământ 2022
  6. Diverse

La Adunarea Generală vor participa delegați ai tuturor sucursalelor conform Cap. IV, Art. 22 din statutul UAR astfel:

București – 21 delegați
Constanța – 5 delegați
Celelalte sucursale – câte 2 delegați
Președinte Regiunea Moldova – 1 delegat
(Ceilalți președinți regionali sunt, în același timp, președinți de sucursale)

Vă rugăm ca până la data de 14.03.2022 să trimiteți la sediul central al UAR tabelul nominal cu membrii delegați care participă la Adunarea Generală ca reprezentanți.

Varujan VOSGANIAN
P R E Ș E D I N T E