Reprezentanții salariaților au fost aleși

COMUNICAT

În data de 23.11.2017 orele 10,00 la sediul Uniunii Armenilor din România, Bd. Carol I, nr. 43, a avut loc adunarea generală a salariaţilor, pentru alegerea reprezentanţilor în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă la nivel de unitate în conformitate cu prevederile art. 221 – 226 din Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, coroborate cu prevederile din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.
Au fost prezenți 19 salariați dintr-un total de 36.
În urma propunerilor au fost aleși, ca reprezentanți ai salariaților,
următorii :

Mihai Stepan Cazazian
Cezar Eramian
Erika Esztegar