Հետադարձ կապ

Հարցերի և առաջարկների դեպքում գրե՛ք մեզ՝ redactia@uniuneaarmenilor.ro
Կայքի հեղինակ՝ Արսեն Արզումանյան

Ռումինիայի Հայոց Միություն (կենտրոնական գրասենյակ)

Հասցե՝ Bd. Carol I, Nr. 43, Sector 2, Bucureşti, C.p. 020913
Հեռ./ֆաքս՝ (0040)21 311.14.25
Էլ․ հասցե՝ office@uniuneaarmenilor.ro

«Արարատ» և «Նոր կյանք» ամսագրերի խմբագրություն

Հասցե՝ Bd. Carol I, Nr. 43, Sector 2, Bucureşti, C.p. 020913
Հեռ.՝ (0040)21 314.67.83
Էլ․ հասցե՝ redactia@araratonline.com
Կայք՝ www.araratonline.com
(երկլեզու)

«Արարատ» հրատարակչություն և տպագրատուն

Հասցե՝ Bd. Carol I, Nr. 43, Sector 2, Bucureşti, C.p. 020913
Հեռ․՝ (0040)21 313.40.50
Էլ․ հասցե՝ contact@edituraararat.ro
Կայք՝ www.edituraararat.ro

Սբ․ Հրեշտակապետեր Միքայել և Գաբրիել հայկական եկեղեցի
Բուխարեստի հայկական եկեղեցու ծուխ

Հասցե՝ Bd. Carol I, Nr. 43, Sector 2, Bucureşti, C.p. 020913
Հեռ․՝ (0040)21 313.90.70

Ռումինիայի Հայ եկեղեցու արքեպիսկոպոսարան

Հասցե՝ Str. Armenească, Nr. 9-11, Sector 2, Bucureşti, C.p. 021042
Հեռ․՝ (0040)21 314.02.08, ֆաքս՝ (0040)21 312.10.83
Էլ․ հասցե՝ arhiepiscopie@armeana.ro

Ռումինիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն

Հասցե՝ Intr. Poiana, Nr. 27, Sector 1, Bucureşti, C.p. 014136
Հեռ․՝ (0040)37 278.70.01, ֆաքս՝ (0040)372 787.002
Էլ․ հասցե՝ armembro@mfa.am
Կայք՝ www.romania.mfa.am/ro/

Միջէթնիկական կապերի բաժին, Ռումինիայի կառավարություն

Հասցե՝ Str. Paris, Nr. 65, Sector 1, Bucureşti, C.p. 011815
Հեռ․՝ (0040)21 231.44.24; Fax: (0040)21 236.05.95
Էլ․ հասցե՝ cabinet@dri.gov.ro
Կայք՝ www.dri.gov.ro