Cântece de dragoste – Mi patmutyun

Mi patmutyun  Մի պատմություն
Aysor mătneț aranț siro…

Aha dzez mi patmutyun lur siro masin,
Uriș umn er sirtă, mitqă lur er,
Aprum er hoqin,
Sakayn jamanakă khăleț hoqin, sirtă tarav,
Mnaț mitqă, bajaneț, irariț heru tarav,
U na patmum er:

(Refren)
Aysor mătneț aranț siro,
Mi nor darnutyun bereț sărtis,
U bekorneră pășărvats siro
Hușeri tesqov ayrețin hoqis,
Qez yerazeți yes ambohci ghișer,
Sirtăs khoțețin karoti pășer,
Im vohci eutyamb yes qez tenceați,
Anunăd talov oră lusațri.

Ur es, sirelis, luysn es ghișeris,
Păntrum em qez amen or, sirelis, ur es,
Im luys, im huys, spasum em qez,
Păntrum em qez amen or, sirelis, ur es,
Qeznov șăncium em yes.

U yerp bațveț aravotă taț,
Im vercin huysă mareț kamaț,
U yes țavov haskața hankarts,
Vor el ci apri im sern anțats.
Bayț im khosqeră cehasan hoqud,
Im tarapanqă darn er, anoqut,
Karoti arțunqă sareț aciqis
U spopanq ceghav im sărti verqin.

Tesa im anghin, tesa qo hoqin,
Tesa ayn amenă, inci petq er mer siro hamar,
Togh tesnem yes qo seră,
Togh tesnem qo atelă,
Togh tesnem ays amenă
Bayț voci cenăkatelă.
U yes aprum em mi kyanqov,
Yes hianum em qezanov,
Indz toghnum e moranal ays amenă cimanal,
Togh gnam, heranam, qo seră moranam,
Cimanam, cespasem, qo jăpită el cesirem.

Ur es, sirelis, luysn es ghișeris,
Păntrum em qez amen or, sirelis, ur es,
Im luys, im huys, spasum em qez,
Păntrum em qez amen or, sirelis, ur es,
Qeznov șăncium em yes.

(Refren)

Zur khosqeră cehasan hoqud,
Im tarapanqă darn er, anoqut,
Karoti arțunqă sareț aciqis
U spopanq ceghav im sărti verqin.

U ayspes irariț heru
Aprum en nranq miasin,
“Yes sirum em qez” khosqeră
Mișt mnum en nranț het,
U ghitem miayn yes, vor sirum em miayn qez,
Asum en, aprum en, jamanakă anțnum e,
Ays sirun arjani mi astghik e durs galis
Yerkănqum u varvum, lățnum sirtă așhari,
U păcium e qamin, nranq parvum en taq u germ,
U hișum en khosqeră. “Qeznov șăncium em yes”.

Այսօր մթնեց առանց սիրո…

Ահա ձեզ մի պատմություն լուռ սիրո մասին,
Ուրիշ ումն էր սիրտը, միտքը լուռ էր,
Ապրում էր հոգին,
Սակայն ժամանակը խլեց, հոգին, սիրտը տարավ,
Մնաց միտքը, բաժանեց, իրարից հեռու տարավ,
Ու նա պատմում էր.

(Կրկներգ)
Այսօր մթնեց առանց սիրո,
Մի նոր դառնություն բերեց սրտիս
Ու բեկորները փշրված սիրո
Հուշերի տեսքով այրեցին հոգիս,
Քեզ երազեցի ես ամբողջ գիշեր,
Սիրտս խոցեցին կարոտի փշեր,
Իմ ողջ էությամբ ես քեզ տենչացի,
Անունդ տալով օրը լուսացրի:

Ուր ես սիրելիս, լույսն ես գիշերիս,
Փնտրում եմ քեզ ամեն օր սիրելիս, ուր ես,
Իմ լույս, իմ հույս, սպասում եմ քեզ,
Փնտրում եմ քեզ ամեն օր սիրելիս, ուր ես,
Քեզնով շնչում եմ ես:

Ու երբ բացվեց առավոտը թաց,
Իմ վերջին հույսը մարեց կամաց,
Ու ես ցավով հասկացա հանկարծ,
Որ էլ չի ապրի իմ սերն անցած:
Բայց իմ խոսքերը չհասան հոգուդ,
Իմ տառապանքը դառն էր, անօգուտ,
Կարոտի արցունքը սառեց աչքիս
Ու սփոփանք չեղավ իմ սրտի վերքին:

Տեսա իմ անգին, տեսա քո հոգին,
Տեսա այն ամենը, ինչ պետք էր մեր սիրո համար,
Թող տեսնեմ ես քո սերը,
Թող տեսնեմ քո ատելը,
Թող տեսնեմ այս ամենը
Բայց ոչ չնկատելը:
Ու ես ապրում եմ մի կյանքով,
Ես հիանում եմ քեզանով,
Ինձ թողնում է մոռանալ այս ամենը չիմանալ,
Թող գնամ, հեռանամ, քո սերը մոռանամ,
Չիմանամ, չսպասեմ, քո ժպիտը էլ չսիրեմ:

Ուր ես սիրելիս, լույսն ես գիշերիս,
Փնտրում եմ քեզ ամեն օր սիրելիս, ուր ես,
Իմ լույս, իմ հույս, սպասում եմ քեզ,
Փնտրում եմ քեզ ամեն օր սիրելիս, ուր ես,
Քեզնով շնչում եմ ես:

(Կրկներգ)

Զուր խոսքերը չհասան հոգուդ,
Իմ տառապանքը դառն էր, անօգուտ,
Կարոտի արցունքը սառեց աչքիս
Ու սփոփանք չեղավ իմ սրտի վերքին:

Ու այսպես իրարից հեռու
Ապրում են նրանք միասին,
«Ես սիրում եմ քեզ» խոսքերը
Միշտ մնում են նրանց հետ,
Ու գիտեմ միայն ես, որ սիրում եմ միայն քեզ,
Ասում են, ապրում են, ժամանակը անցնում է,
Այս սիրուն արժանի մի աստղիկ է դուրս գալիս
Երկնքում ու վառվում, լցնում սիրտը աշխարհի
Ու փչում է քամին, նրանք փարվում են տաք ու ջերմ,
Ու հիշում են խոսքերը. «Քեզնով շնչում եմ ես»: