Cântece patriotice – Ghini liț

Ghini liț  Գինի լից
Așhar sarsav hayi ahă,
Ghetin ănkav turqi gahă,
Patmem qez Taleati mahă,
Ghini liț, ănker gean, ghini liț,
Khămoghaț anuș, anuș,
Khămoghaț anuș.

Dașnakțutyun joghov areț,
Șun Taleatin mah voroșeț,
Tehleryani bahtă bațveț,
Ghini liț, ănker gean, ghini liț,
Khămoghaț anuș, anuș,
Khămoghaț anuș.

Taleat pașa pakhav Berlin,
Tehleryană hasav hetin,
Zarkeț ceaktin, păreț ghetnin,
Ghini liț, ănker gean, ghini liț,
Khămoghaț anuș, anuș,
Khămoghaț anuș.

Șun Taleatin gățin horă,
Lură ghărkin pornik moră,
Kețțe hayoț kamavoră,
Ghini liț, ănker gean, ghini liț,
Khămoghaț anuș, anuș,
Khămoghaț anuș.

Hișatakăd mișt paravor,
Șirimid luys, Christapor,
Mayis xanut șănorhavor,
Ghini liț, ănker gean, ghini liț,
Khămoghaț anuș, anuș,
Khămoghaț anuș.

Աշխարհ սարսավ հայի ահը,
Գետին ընկավ թուրքի գահը,
Պատմեմ քեզ Թալեաթի մահը,
Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ, անուշ,
Խմողաց անուշ:

Դաշնակցություն ժողով արեց,
Շուն Թալեաթին մահ որոշեց,
Թեհլերյանի բախտը բացվեց,
Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ, անուշ,
Խմողաց անուշ:

Թալեաթ փաշա փախավ Բեռլին,
Թեհլերյանը հասավ հետին,
Զարկեց ճակտին, փռեց գետին,
Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ, անուշ,
Խմողաց անուշ:

Շուն Թալեաթին գցին հորը,
Լուրը ղրկին պոռնիկ մորը,
Կեցցե հայոց կամավորը,
Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ, անուշ,
Խմողաց անուշ:

Հիշատակդ միշտ փառավոր,
Շիրիմիդ լույս, Քրիստափոր,
Մայիս քսանութ շնորհավոր,
Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ, անուշ,
Խմողաց անուշ: