Convocator Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri 2024

38/08.02.2024

CONVOCATOR

Consiliul director UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri în ziua de 16.03.2024 ora 11:00, în sala Fortuna, Grand Hotel Bucharest (fostul Intercontinental), B-dul Nicolae Balcescu nr 4, sector 1, București.

Lucrările Adunării Generale și Alegeri se vor desfășura, având următoarea ordine de zi:

1. Dare de seamă a activităților 2023
2. Raport execuție bugetară și descărcarea de situațiile financiare pe 2023
3. Proiect al activităților 2024
4. Proiect buget venituri și cheltuieli 2024
5. Alegeri
6. Diverse (Modificări Proceduri de întocmire, aprobare și prezentare documente).

La Adunarea Generală vor participa delegați ai tuturor sucursalelor conform Cap. IV, Art. 22 din statutul UAR astfel:

București – 33 delegați
Constanța – 5 delegați
Celelalte sucursale – câte 2 delegați
Vicepreședinte Regiunea Moldova – 1 delegat

(Ceilalți vicepreședinți  regionali sunt, în același timp, președinți de sucursale)

Vă rugăm ca până în data de 01.03.2024 să trimiteți la sediul central al UAR tabelul nominal cu membrii delegați care participă la Adunarea Generală de Dare de seamă și Alegeri ca reprezentanți.

Varujan VOSGANIAN

P R E Ș E D I N T E