Hrisovul lui Alexandru cel Bun

„Din mila lui Dumnezeu, noi Alexandru Voevod, domn al ţării Moldovei cu fratele meu Bogdan, facem cunoscut cu această scrisoare a noastră tuturor bunilor pani care vor privi la această scrisoare sau o vor auzi, că acest Ohanes episcop armenesc a ve¬nit la noi, la scaunul nostru cel moldovenesc şi s-a prezentat nouă cu drepte scrisori ale patriarhului ecumenic Antonie de Constantinopol, pentru că pe patriarhul lor armenesc nu l-am cunoscut încă, ca să se ridice la această episcopie, cu ajutorul domnului nostru Vitovt. De asemenea, ne-a jurat domniei noastre să primească şi să aşeze toată rânduiala bisericească.
Deci noi am dat episcopului armenesc Ohanes bisericile armeneşti şi pe popii lor. În întreaga noastră ţară va avea putere asupra Armenilor cu dreptul său episcopal. I-am dat scaun la cetatea noastră. Care dintre Armeni îl veţi cinsti, va fi ca şi cum aţi face-o pentru noi, în ţara noastră a Moldovei; care nu-l va asculta, noi îl vom pedepsi cu mâna lui.
Iar la aceasta este credinţa mea, a mai sus scrisului Alexandru Voevod şi credinţa fratelui domniei mele, a lui Bogdan, şi credinţa tuturor boerilor moldoveni şi mici şi mari. Şi s-a scris la Suceava, sub protecția noastră în anul 6909 (1401), Iulie în 30 cu mâna lui Bratei”.