Vreau să devin cetățean armean

Obținerea cetățeniei Republicii Armenia implică diferite modalități, iar unele dintre acestea le prezentăm mai jos.

În afară de cei, care au locuit în Armenia cel puțin 3 ani și știu limba armeană, pot deveni cetățeni și persoanele care prezintă următoarele documente la ambasada Republicii Armenia din România (sau din orice altă țară) sau la Departamentul vizelor și pașapoartelor al poliției din Republica Armenia:

 • Persoana, care este de origine armeană, trebuie să prezinte personal:
 1. Cerere
 2. CV
 3. Pașaport și o copie
 4. 6 poze (35×45)
 5. Adeverință medicală
 6. Document (adeverință) despre activitatea profesională
 7. Document care atestă originea armeană: certificatul de naștere al unui dintre părinți (bunici, soră, frate) și o copie sau un alt document care atestă originea armeană.
  Aplicantul va completa și un chestionar.
 • Persoana, care s-a căsătorit cu un cetățean armean sau are un copil de cetățenie armeană, trebuie să prezinte personal:
 1. Cerere
 2. CV
 3. Pașaport și o copie
 4. 6 poze (35×45)
 5. Adeverință medicală
 6. Certificatul de căsătorie și o copie
 7. Pașaportul soțului/soției și o copie sau o adeverință despre cetățenia soțului/soției
 8. Certificatul de naștere sau pașaportul copilului lui/ei și o copie sau certificat care atestă cetățenia Republicii Armenia.
  Aplicantul va completa și un chestionar.


O MENȚIUNE IMPORTANTĂ!
În Republica Armenia serviciul militar (2 ani) este obligatoriu pentru bărbați între 18-27 de ani. Având în vedere, că orice persoană care obține cetățenia armeană are aceleași drepturi și obligații ca orice alt cetățean armean, serviciul militar pentru bărbații între 18-27 de ani va fi obligatoriu.

Pentru mai multe detalii sau orice altă întrebare, vă rugăm să contactați ambasada Republicii Armenia din România (Tel.: (0040)372 787.001; Adresa: Intr. Poiana, Nr. 27, Sector 1, Bucureşti; E-mail: armembro@mfa.am)

Legea privind cetățenia Republicii Armenia – Law of the RA on citizenship of the RA

Procedura obținerii cetățeniei Republicii Armenia – To obtain citizenship of the RA